IFPO - Israel Football Players Organization

ארגון שחקני ושחקניות הכדורגל בישראל,

רח' ארלוזורוב 93 תל אביבצ

בחירת הנבחרת הטובה בעולם                                  WORLD 11 

אחת לשנה בוחרים כל השחקנים והשחקניות המקצוענים בארץ ובעולם את נבחרת 11 הטובים בעולם.

יותר מ 50,000 טפסים מגיעים למטה של FIFA וארגון השחקנים FIFPro

גם השחקנים והשחקניות הישראלים לוקחים חלק בהצבעה.

האתר הרשמי של הקמפיין www.world11.com