חיפוש
  • ארגון השחקנים

שאלות ותשובות לשחקנים ושחקניות ביציאה לחל"ת

עודכן ב: 8 אפר 2020הוציאו אותי לחל"ת מה צריך לעשות?

שלב ראשון - עד יום שלישי 31/3 – להרשם בלשכת התעסוקה באינטרנט. יש לבצע עד יום שלישי 31/3 וזה יחשב כאילו נרשמתם ב 15/3

קישור להרשמה

https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/coronavirusUnpaidVacation.aspx

שלב שני – רישום בביטוח לאומי באינטרנט – ניתן לעשות עד 30 יום מהרישום בלשכת התעסוקה

קישור -

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T1500%40btl.gov.il#

מסמכים שעל המעסיק לצרף לתביעה:

טופס 100 - המעסיק שלך צריך לשדר לביטוח הלאומי טופס 100 עבורך כולל את כל נתוני השכר. נא ודא עם מעסיקך שביצע זאת.

אם המעסיק לא שידר טופס 100 ואין אפשרות שהטופס ישודר על ידו, עליך לצרף "אישור המעסיק על תקופת העסקה ועל השכר" טופס 1514 קישור להורדה


לשאלות ותשובות נוספות לגבי ביטוח לאומי הקליקו כאן

האם הקבוצה יכולה לחייב שחקן/נית לחתום על מסמכים כלשהם ביציאה לחל"ת?

לא!!! בשום אופן לא לחתום על שום מסמך לקבוצה. אין צורך והם לא יכולים לחייב אתכם.

אין לחתום על מסמכים שקשורים למשבר הקורונה!

בימים אלה של חוסר ודאות, חלק מהקבוצות ינסו להחתים אתכם על מסמכים שונים בהם תידרשו לוותר על זכויותיכם לנוכח המצב.

אנו מדגישים: 1. אסור לחתום על כל מסמך שכזה. 2. שחקנים ושחקניות שיחתמו על מסמכים שכאלה, יפגעו בעצמם ובחבריהם. 3. הקמנו צוות חירום מיוחד שחברים בו גם משפטנים מומחים מתחום דיני העבודה.

כמו בשגרה, כך גם בימי חירום - אנחנו נדאג לנהל את המו"מ בנושא על מנת שתקבלו את המגיע לכם.

יש להעביר אלינו לבדיקה כל מסמך שהקבוצות מעבירות אליכם.

מה עושה שחקן/נית שעובדים במקום נוסף?

בכל מקרה, חייבים להגיש את כל המסמכים לביטוח לאומי.

מה עושים שחקנים/יות שעובדים עם חשבונית ולא מקבלים תלוש משכורת?

אנו ממליצים גם להם לפנות ולהרשם בלשכת התעסוקה בדיוק כפי שעושים השחקנים והשחקניות השכירים.

שחקנים/יות חיילים/ות וצעירים שלא צברו מספיק ותק מה עושים?

חיילים לא זכאים להרשם בביטוח לאומי.


מה עושים שחקן פצוע שנמצא בחופשת מחלה?

כל מקרה לגופו, תלוי מתי יצא, כמה ימי מחלה מגיעים לו, ועוד . יש להתייעץ איתנו או עם הקבוצה באופן אישי.

מסמך זה נכון למועד הפצתו – 24.3.2020 נוסיף ונעדכן בימים הקרובים בהתאם להתפתחויות.

1. האם הפסקה זמנית של פעילות הליגה היא פיטורים ?

לא. הפסקת פעילות הליגה נובעת מהנחיות משרד הבריאות, ולא מיוזמה של הקבוצות המעסיקות. ככל שהקבוצה קיימה מסגרת אימונים (במגבלות שנכפו) – חוזה העבודה נמשך, והקבוצה מחויבת לשלם לשחקן שכר. הקבוצה לא חייבת לשלם לשחקן פרמיות שמותנות בתוצאות משחקים.

2. האם ככל שתהיה החלטה של מנהלת ליגה על סיום העונה עקב משבר הקורונה היא פיטורים ?

לא. החלטה על סיום העונה (וכתוצאה מכך – גם על הפסקת פעילות בקבוצות) נובעת מהנחיות משרד הבריאות, ותקנות לשעת חרום.

3. האם הקבוצה רשאית להודיע לי שבגלל סיום העונה המוקדם היא מסיימת את החוזה שלי? האם אני זכאי לשכר עד סוף החוזה ?

השחקנים מועסקים בחוזים לתקופות קצובות, אבל חלוקת התשלומים על פי החוזה שונה משחקן לשחקן (לא כולם מקבלים 12 תשלומים חודשיים) ותקופות החוזה שונות. צריך להבחין בין שני מצבים:

א. שחקן שהחוזה שלו היה אמור להסתיים בסוף העונה הנוכחית – שחקן כזה יחשב מפוטר אם לא יוצע לו חידוש חוזה לעונה הבאה. השחקן לא יהיה זכאי לשכר עבור עונה מלאה, כי החוזה הסתיים לפני הזמן. עם זאת, השחקן יהיה זכאי לקבל שכר באופן יחסי עבור התקופה עד שהוחלט על סיום הפעילות . לצורך כך יש לחלק את השכר השנתי ל – 12 חודשים, לבדוק בכמה זמן התקצר החוזה, ולהקטין את התשלומים באופן יחסי. ככל שתהיה החלטה על אלופה או מחזיקת גביע – יש להוסיף את הפרמיות המגיעות עבור כך.

דוגמא: שחקן אמור לקבל 120,000 ₪ עבור העונה כולה. החוזה הסתיים ב – 15.3.20 במקום ב- 15.5.20. השחקן זכאי לתשלום של 10/12 משכרו השנתי = 100,000 ₪.

ב. שחקן שהחוזה שלו אמור להסתיים בסוף העונה הבאה או לאחר מכן – שחקן כזה לא יחשב כמפוטר, משום שהחוזה שלו בתוקף. החוזה לא ניתן לביצוע לפרק הזמן שעד לעונה הבאה. שחקן כזה יהיה זכאי לשכר יחסי בגין העונה הנוכחית, לפי אותה שיטת חישוב. בהנחה שהעונה לאחר מכן תפתח כסדרה – יחול החוזה, והשכר שנקבע בו לאותה עונה.

4. האם אפשר לחייב שחקן להתאמן בבית לאחר הפסקת הליגה?

ככל שהמגבלות שיוטלו ע"י משרד הבריאות לא ימנעו זאת הלכה למעשה, קבוצה רשאית לדרוש מהשחקן לשמור על כושר המשחק, על תזונה הולמת ועל כושר גופני במהלך הפגרה הכפויה. הכללים שיחולו כאן הם אלו החלים בעת פגרת המשחקים. ככל שקבוצה מחייבת שחקן לשגרת אימונים אינטנסיבית, ו/או דורשת דיווח על האימונים – כי אז שגרה שכזו תחשב המשך עבודה של השחקן והוא יהיה זכאי לשכר עבורה, גם ללא קיומם של משחקי ליגה. בהתאם, שחקן יכול להציע לקבוצה להתחייב לשגרת אימונים מוגברת, ולסכם על תשלום שכר מיוחד עבור התקופה הזו, כתחליף לשכר שהפסיד כתוצאה מקיצור העונה.

5. האם הקבוצה רשאית להוציא שחקן לחל"ת (חופשה ללא תשלום) גם בלי הסכמתו?

הוצאה לחופשה ללא תשלום מחייבת קבלת הסכמת השחקן. אבל לא מצריכה את חתימה השחקן על כל מסמך. עם זאת, מכיוון שחוזה העבודה לא ניתן לקיום, והשחקן לא זכאי לשכר עבור תקופה בה אין ליגה – הפתרון של הוצאה לחל"ת הוא פתרון טוב יותר עבור השחקנים והקבוצות. שחקנים נחשבים כעובדים הזכאים לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, ולכן הוצאה לחל"ת לתקופה שעולה על 30 יום תזכה אותם בדמי אבטלה, בתנאי שעמדו בתנאים האחרים הנדרשים.

6. האם השחקן זכאי לדמי אבטלה בתקופת החל"ת ?

התנאים לזכאות לדמי אבטלה לספורטאים התפרסמו בחוזר מיוחד. בעקרון, כל מי שהוא מעל גיל 20, תושב ישראל, והועסק במשך חצי שנה קודם להוצאתו לחל"ת, זכאי לדמי אבטלה, אם המעסיק והוא שילמו דמי ביטוח לאומי באופן סדיר. פירוט התשלומים למוסד לביטוח לאומי מופיע בתלוש השכר של השחקן. את הבקשה לדמי אבטלה ניתן להגיש כיום און ליין, באתר המוסד לביטוח לאומי בצירוף אישורים מתאימים, כמפורט שם. דמי האבטלה מוגבלים בתקרה (נכון להיום 424 ₪ ליום עבור 125 הימים הראשונים ו – 281 ₪ מהיום ה- 126 ואילך, ובכל מקרה לא יותר מ- 10,500 ₪ לחודש). דמי האבטלה משולמים עבור 6 חודשים בלבד, אלא שהעונה הבאה צפויה להתחדש קודם לכן.

קישור לחוזר הספורט:

https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Bituah/Documents/HozerSports.pdf

7. אלו עוד זכויות משולמות לי במהלך החל"ת ?

במשך החודשיים הראשונים של החל"ת הקבוצה אמורה לשלם עבור השחקן את דמי הביטוח הלאומי. הקבוצה לא חייבת לשלם לשחקן הפרשות לפנסיה, אבל מעסיקים רבים מסכימים לעשות זאת, כדי לשמור על הרצף הביטוחי של העובד. במקרה כזה, הקבוצה תשלם עבור השחקן את כל ההפרשות עד שתתחדש העבודה, ואז תנכה את החלק של השחקן בהפרשות מהשכר שיגיע לו (או מכל תשלום אחר שהוא זכאי לו).

לגבי רכב ושכר דירה – אין חובה להשאיר בידי השחקן את הרכב או לשלם לו שכר דירה כאשר החוזה סוכל או כשהשחקן בחל"ת. שחקן שיש לו חוזה ליותר מעונה אחת יכול להגיע להסכמות עם הקבוצה על המשך החזקה ברכב ובדירה, ולערוך התחשבנות על כך לאחר חידוש הליגה (מדובר בהטבות שחייבות במס, שאותו יש לנכות משכר העובד).

8. מה התשלום לו זכאי שחקן שנפצע במהלך העונה ?

שחקן שנפצע ואיבד את כושר עבודתו – זכאי לתשלום עבור אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה או חברת הביטוח בה הוא מבוטח. התשלומים עבור אובדן כושר לא מותנים בסיום הליגה לפני הזמן, אלא בתנאי תקנון קרן הפנסיה או פוליסת הביטוח. בתום תקופת אובדן הכושר יחולו על השחקן הכללים שחלים על שאר השחקנים.

368 צפיות0 תגובות