חיפוש
  • ארגון השחקנים

הפועל אכסל מלינה את שכר השחקנים וחייבת להם שלוש משכורות.

מאי 31, 2019

301519 ארגון שחקני הכדורגל באמצעות מנכ"ל הארגון מושיקו מישאלוף שיגר היום מכתב התראה להנהלת העמותה ודרש כי השכר ישולם באופן מידי בין אם ממקורותיה הכספיים של העמותה ובין אם מתוך הבטוחות שהפקידה ההנהלה ברשות לבקרת תקציבים. במקביל פנה ארגון השחקנים בדחיפות לרשות לבקרת תקציבים בשמם של כל שחקני הקבוצה, והבהיר כי אסור לרשות לשחרר בשום פנים ואופן את הערבויות והבטוחות שבידיה. ארגון השחקנים בוחן את הצעדים המיידיים שיש לנקוט נגד האגודה על מנת להבטיח את תשלום שכרם של השחקנים.

הארגון יבדוק – האם היה ניצול של השחקנים, עניין בעל השלכות משמעותיות על האחראים אישית להלנת שכר השחקנים.

0 צפיות0 תגובות