IFPO - Israel Football Players Organization

ארגון שחקני ושחקניות הכדורגל בישראל,

רח' ארלוזורוב 93 תל אביבצ

  • Facebook
  • Instagram

מילגות ולימודים

קורס חדש

:וייחודי לשחקנים

ספורט סטארט-אפ ומדיה

טקס קבלת מלגות ל 31 שחקנים ושחקניות 20 פברואר 2019

31 כדורגלניות וכדורגלנים קיבלו היום מלגות לימודים של כחמשת אלפים שקלים כ"א מארגון שחקני הכדורגל. בין הכדורגלנים היו גם יובל שבתאי ונאור פסר ממכבי פ"ת , שניר שוקר מהפועל רעננה, והכדורגלניות עמית כהן מאס"א ת"א ויעל פרץ מבנות נתניה.
את המלגות העניקו בשם הארגון חברי הוועד המנהל שירלי אוחנה, יואב זיו וניר אלון.
ארגון השחקנים חרט על דיגלו את המטרה לעודד את השחקניות והשחקנים לרכוש השכלה וללמוד לקריירה שנייה במהלך הקריירה הספורטיבית .
לצורך כך הארגון העמיד קרן בסכום של 200 אלף שקלים לעונה ושחקן או שחקנית אשר מוכיחים כי למדו והשלימו את הלימודים בחלוף שנה זכאים לסכום של עד 5,000₪.
וועדה שכללה את החברים; רו״ח אהוד שניג, יואב זיו , אבי איבגי ובסיוע המסור של ליאת סבג מההסתדרות, אישרו את זכאותם של 31 שחקניות ושחקנים שעמדו בקטריונים.
טקס חלוקת המלגות נערך באולם עמיר פרץ בבניין ההסתדרות.
הארגון ימשיך במדיניות של מתן מלגות גם בשנה הקרובה ובמשך השנים הבאות.

להורדת תקנון מלגות יולי 2019  הקליקו כאן

 

זכאות, קריטריונים ואופן הגשת בקשה למלגת לימודים:
כחלק מפעילות פיתוח השחקנים אנו רואים חשיבות גבוהה בעידוד שחקני ושחקניות הכדורגל לרכוש השכלה, מקצוע ותואר אקדמאי.

בעמוד זה אנו מעלים הטבות וקורסים המתאימים לשחקני/ות כדורגל עם הטבות מיוחדות.

לארגון השחקנים קרן למתן מלגות לשחקנים, כל שחקן/ית פעילים הלומדים באחד מהמוסדות לימוד המוכרים זכאי למלגה של עד 5000 ש"ח לשנה- בהתאם לתקנון.

המלגות ינתנו לשחקנים ושחקניות החל משנת הלימודים שהתחילה באוקטובר 2018


לחץ כאן להורדת טופס בקשה למלגה ללימודים

תנאי זכאות לקבלת מלגת לימודים:

1.    ניתן להגיש בקשה למלגת לימודים, אך ורק בתוך תקופה של שנה מיום סיום שנת לימודים – בקשות אשר יוגשו לאחר תקופה של שנה לא יבדקו ולא יועברו להחלטת וועדת המלגות.
"יום סיום הלימודים": קורס: על פי אישור סיום לימודים | לימודים אקדמאיים: על פי גיליון ציונים. 
2.    שחקן  יהיה זכאי למלגות ולסבסוד השתלמויות, בסכום שלא יעלה על התקרה השנתית המרבית הכוללת, כפי שנקבעה על ידי הנהלת העמותה לשחקן זכאי יחיד.
3.    בחישוב זכאות השחקן למלגת לימודים יכללו כל הפעילויות, בהן השתתף השחקן באותה השנה שבה ביקש מלגת לימודים.
4.    שחקן יהיה זכאי לקבל מלגה ללימודי תואר ראשון במגבלה של עד שלוש שנים.
5.    שחקן יהיה זכאי לקבל מלגה ללימודי תואר שני במגבלה של עד שנתיים.
6.    סכום המלגה לא יעלה, בכל מקרה על 90% ממחיר הקורס/ הלימודים ולא יותר מ 5000 ₪ - לשחקן שמשתכר עד לשכר מינימום חודשי ברוטו (כהגדרתו בחוק שכר מינימום); עד 4,000 ₪ לשחקן שמשתכר בין שכר מינימום חודשי ולא יותר משכר ממוצע במשק לשכיר ברוטו (לפי קביעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה); עד 3,000 ₪ לשחקן שמרוויח מעל לשכר ממוצע במשק לשכיר ברוטו. כל הסכומים הנ"ל הם לפני ניכויים כדין במידה וידרשו.
7.    השתלמויות ולימודים מוכרים לצורך קבלת מלגת לימודים:
7.1.    השתלמויות ולימודים מוכרים יהיו בהיקף של 20 שעות אקדמיות או שעות לימוד, לפחות.
7.2.    על הלימודים להיות במסגרת תואר אקדמי מוכר על ידי משרד החינוך, במוסדות אקדמאים (מכללות/ אוניברסיטאות) ובמסגרת לימודים/ קורסים המוכרים או יכולים להיות מוכרים על ידי מנהל הספורט או קורסים ביוזמת הנציגות.
8.    טפסי בקשה למלגת לימודים אשר יתקבלו במשרדי נציגות השחקנים עד ליום ה-30 לחודש, יטופלו וידונו על ידי וועדת המלגות של החברה, אשר תתכנס בחודש שלאחר מכן.


השתלמויות ולימודים מוכרים לצורך קבלת מלגת לימודים:
השתלמויות ולימודים מוכרים יהיו בהיקף של 20 שעות אקדמיות או שעות לימוד, לפחות.

על הלימודים להיות במסגרת תואר אקדמי מוכר על ידי משרד החינוך, במוסדות אקדמאים (מכללות/ אוניברסיטאות) ובמסגרת לימודים/ קורסים המוכרים או יכולים להיות מוכרים על ידי מנהל הספורט או קורסים ביוזמת הארגון.


מועד הגשת בקשה למלגת לימודים:
טפסי בקשה למלגת לימודים אשר יתקבלו במשרדי נציגות השחקנים עד ליום ה-30 לחודש, יטופלו וידונו על ידי וועדת המלגות של החברה, אשר תתכנס בחודש שלאחר מכן.

רשימת קורסים ושיתופי  פעולה לשחקניות ושחקנים

Sport Startup & Media

קורס ייחודי לשחקנים ושחקניות

תוכנית הדגל החדשה של ארגון השחקנים  Colosseum  ו - Barça Universitas
לימודים לשחקנים עם התמחות

בעולם ההייטק והדיגיטל

למידע נוסף הקליקו כאן

FIFPRO ONLINE EDUCATION ACADEMY  

UNIVERSITY OF NICOSIA

למידע על התוכנית המקוונת ללימודי תואר באנגלית באתר האוניברסיטה הקליקו כאן

למידע אודות התוכנית באתר FIFPRO  הקליקו כאן