window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57035889-1'); בית המשפט המחוזי בתל אביב הקפיא את התיקון שמחייב שחקנים לעבור פוליגרף - ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל בישראל

בית המשפט המחוזי בתל אביב הקפיא את התיקון שמחייב שחקנים לעבור פוליגרף


חזרה לעדכונים וחדשות

22/2/24 לפני כחודשיים, כאשר ההתאחדות לכדורגל שינתה באופן חד צדדי את התקנון וחייבה שחקנים לעבור חקירה בפוליגרף מכל סיבה שהיא.
הדרישה הזאת, לא רק שאינה דמוקרטית, היא גם פוגעת באופן אנוש בשמם הטוב של שחקני הכדורגל המקצוענים בישראל ולכן מיד יצאנו להגנתם.

היום, בית המשפט המחוזי בתל אביב הקפיא את התיקון לתקנון שמחייב את שחקני הכדורגל לעבור פוליגרף, עד לקיום דיון בעניין.

זהו רק שלב קטן בדרך לבטל את אחד המהלכים הכי משמעותיים בכדורגל הישראלי. כמו תמיד נמשיך בחטיבת הספורט של הסתדרות המעו״ף ובארגון השחקנים לעמוד לצידם של הספורטאים בישראל!