זימון לאסיפה כללית


חזרה לעדכונים וחדשות

שחקנים ושחקניות יקרים הנכם מוזמנים להגיע לאסיפה השנתית של הארגון,

כל הפרטים במסמך המצורף

וכן טיוטת דוח כספי לשנת 2021 – מצ"ב קישור דוח כספי 2021