9/2/22 באופן חד צדדי: שכר שחקני בית"ר קוצץ ב-25%


חזרה לעדכונים וחדשות

המועדון החליט לגרוע רבע ממשכורות השחקנים למרות שההסכם מולם טרם נחתם. ארגון השחקנים פנה לאוחנה: "הפרה בוטה של ההסכמות בין הצדדים ושל החוזים"
שחקני בית״ר ירושלים יקבלו את משכורות חודש ינואר היום (חמישי) ויגלו כי נוקו מהן 25% מהשכר, וזאת למרות שהם עדיין לא חתמו על הסכם קיצוץ מול הנהלת המועדון. השחקנים, באמצעות ארגון השחקנים, הסכימו על נוסח שהם כתבו בעצמם בנוגע להסכמה לקיצוץ, אך הנהלת המועדון עדיין לא אישרה אותו והחתימה על המסמך מתעכבת. העובדה הזו זה לא מנעה ממחלקת השכר של המועדון בבירה לקצץ לשחקנים באופן חד צדדי.

בנוסח המכתב שהכינו השחקנים לקיצוץ הם מתעקשים שהוא ייחשב כהלוואה שתוחזר להם בסיום העונה בתנאים הבאים: א. אם חוגג יהיה הבעלים בעונה הבאה. ב. אם המועדון יימכר. ג. אם המועדון יגיע לחדלות פרעון.
״אנחנו מוכנים לבוא לקראת המועדון אבל צריך גם להבין את השחקנים״, אומרים בארגון השחקנים שהוא הארגון שאותו הסמיכו שחקני בית”ר לחתום בשמם על הסכם הקיצוץ מול הנהלת המועדון. ארגון השחקנים ביקש לקיים פגישה עם הנהלת המועדון לפני חתימה על תוכנית הקיצוץ, כדי להגיע להבנות על הנוסח שמבהיר שהקיצוץ ייחשב להלוואה מצד השחקנים.
במכתב שהועבר מהארגון, ליו”ר בית”ר, אלי אוחנה, על ידי בא כוחו, עו"ד אופיר רונן, צוין: “ביום 25.1.22 ההסתדרות המציאה לממונה הראשית על יחסי עבודה הודעה על סכסוך עבודה ושביתה עפ"י סעיפים 5 ו- 5א' לחוק ישוב סכסוכי עבודה בשל כוונת הקבוצה לפגוע באופן חד צדדי בתנאי תעסוקת שחקני ועובדי המועדון וכן לפטר עובדים ושחקנים. לאחר המצאת ההודעה כאמור, נציגי הקבוצה פתחו במו"מ עם ארגון השחקנים. במסגרת המו"מ, על מנת להירתם להצלת המועדון, ארגון השחקנים ביחד עם השחקנים ועובדי המועדון, הגיעו עם הקבוצה להבנות הבאות: הקבוצה לא תפחית את שכר השחקנים והעובדים ששכרם לא עולה על סך של 13,500 ש”ח ברוטו, הקבוצה תפחית באופן זמני לתקופה החלה ממשכורת חודש ינואר 2022 ועד משכורת חודש מאי 2022, את שכר הברוטו לשחקני ועובדי המועדון בשיעור של 25% משכר הברוטו (משכורת בסיס, בתוספת פרמיות ו/או מענקים).
עוד צוין במכתב: “הפחתת השכר כאמור תחשב כהלוואה אשר תוחזר לשחקנים ולעובדים בכל אחת מהחלופות הבאות:

1-רכישת הקבוצה על ידי צד ג',

2-הכנסת משקיע/ים מהותי/ים לבעלות על הקבוצה.(למען הסר ספק משקיע/ים מהותי/ים הינו/ם משקיע/ים שרוכש/ים יחד ו/או לחוד לפחות 30% ממניות הקבוצה).

3-צו עיכוב הליכים ו/או צו לפתיחת הליכים כנגד הקבוצה בחלופת שיקום כלכלי ו/או חלופת פירוק ו/או חלופת הפעלה זמנית (במקרה כגון זה החוב בגין הפרשי השכר יחשב כחוב שכר לכל דבר ועניין כלפי המוסד לביטוח לאומי ו/או במסגרת הסדר נושים של הקבוצה). 4-אם מר משה חוגג ו/או חברה בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או מי מטעמם, אם במישרין ואם בעקיפין, יישארו בעלי מניות בקבוצה גם בעונת המשחקים 2022/2023”.
לסיכום ציין הארגון: “בין הצדדים אף הוסכם כי השכר של השחקנים והעובדים בטרם הפחתת השכר, ייחשב כשכר הקובע של העובדים לחישוב הזכויות המגיעות להם לרבות לגבי רכיב פיצויי פיטורין, דמי חופשה והודעה מוקדמת. ארגון השחקנים החליף במהלך השבוע שעבר טיוטות של הסכם קיבוצי מיוחד עם עו"ד יצחק יונגר, הנאמן של הקבוצה. במסגרת המו"מ הקבוצה הסכימה לכל התנאים. למרבה התדהמה, בניגוד להבנות בין הצדדים, הקבוצה ניסתה לעשות מחטף ביום 7.2.22 כאשר היא פעלה להחתים כל שחקן בנפרד על הסכם פרטני במסגרתו השחקנים והעובדים לא היו מקבלים בחזרה את הכספים שהקבוצה תפחית משכרם.

בתגובה, ארגון השחקנים הנחה את השחקנים והעובדים שלא לחתום על החוזה האמור. ביום 9.2.22 ארגון השחקנים המציא לקבוצה את נוסח הטיוטה המעודכנת של ההסכם הקיבוצי המיוחד על מנת שהיא תחתום עליו. הקבוצה התעלמה מכל ההבנות ולא חתמה עד עכשיו על ההסכם הקיבוצי המיוחד. יתרה מזאת, הקבוצה ביצעה ביום 9.2.22 באופן חד צדדי הפחתת שכר לשחקני ועובדי הקבוצה. ארגון השחקנים רואה בהפחתת השכר, ללא חתימה על ההסכם הקיבוצי המיוחד כהפרה בוטה של ההסכמות בין הצדדים וכן כהפרת החוזים של השחקנים והעובדים. אם ההסכם הקיבוצי המיוחד שצורף כנספח א' למכתבנו לא ייחתם ע"י הקבוצה עד מחר בשעה 12:00, ארגון השחקנים יפעל לממש כנגד הקבוצה את זכויות שחקני ועובדי הקבוצה, על כל המשתמע מכך”.