WORLD 11 זמן לבחירת נבחרת השנה של FIFA


חזרה לעדכונים וחדשות

23/11/20 שחקני ושחקניות ישראל בוחרים:
כדורגלני השנה בעולם

גם השנה יתקיים טקס שחקני השנה של FIFA ביחד FIFPRO – ארגון השחקנים העולמי. הטקס יערך ב17/12 א במעמד השחקנים הבכירים בעולם.

השחקנים המקצוענים מכל קצוות תבל יבחרו את המצטיינים לפי הקטגוריות הבאות:

שוער השנה בעולם
מגן השנה בעולם
קשר השנה בעולם
חלוץ השנה בעולם

שוערת השנה בעולם
מגינת השנה בעולם
קשרית השנה בעולם
חלוצת השנה בעולם

גם השחקנים בליגות המקצועניות בישראל – גברים ונשים – ישתתפו בהליך הבחירה שיתחיל מחר.